Beste MKB verslag: Mondial Movers

Verhuisbedrijf Mondial Movers is net als vorig jaar de hoogst genoteerde MKB-onderneming op de Transparantiebenchmark. Het bedrijf staat op de 73ste plaats. Mondial Movers werkt al jaren systematisch aan MVO en heldere verslaggeving daarover.  Hun eerste jaarverslag was direct al een gecombineerd economisch en maatschappelijk verslag. En ze verankeren MVO in hun beleid. Bijvoorbeeld door te rijden met elektrische verhuiswagens en door de CO2-uitstoot van vervoersbewegingen die nog niet elektrisch zijn te compenseren.

Het bedrijf laat in zijn jaarverslag duidelijk zien hoe het duurzaamheid integreert in de bedrijfsvoering. De reikwijdte van de maatschappelijke verslaggeving is toegenomen en de contextuele samenhang is verbeterd. Mondial Movers geeft in een apart hoofdstuk aan op welke wijze het bedrijf betrokken is bij voorlichting en kennisdeling op het gebied van duurzame mobiliteit. Het bedrijf zet helder uiteen wat zijn rol is in de maatschappij en welke belangrijke keuzes het maakt ten aanzien van duurzaamheid. Ook is Mondial Movers in het hoofdstuk ‘Twijfels’ eerlijk over de tegenvallende opbrengsten van een duurzame energievoorziening en de moeilijkheden waar het bedrijf tegenaan loopt bij het vormgeven van diversiteitsbeleid. De waardering van het eigen beleid is niet zozeer veranderd, maar de kwaliteit van de verslaggeving daarover is dit jaar opnieuw flink verbeterd.