Eervolle vermeldingen 2010

Het panel van deskundigen heeft dit jaar aan vier bedrijven een eervolle vermelding toegekend:

OBT: runner-up MKB 2010

Deze zeer bijzondere eervolle vermelding is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het was dit jaar nieuw dat MKB-bedrijven vrijwillig konden deelnemen aan de Transparantiebenchmark. Ook voor MKB-bedrijven is het van belang hun MVO-prestaties te vergroten en die ook zichtbaar te maken via het maatschappelijk jaarverslag.

OBT is een samenwerkingsverband van drie MKB drukkerijen: Opmeer Drukkerij BV te Den Haag, Drukkerij De Bink BV te Leiden en TDS printmaildata BV te Schiedam. Het samenwerkingverband heeft als doel sterker te staan bij aanbestedingen en met elkaar een stevig MVO beleid neer te zetten.

Dit betreft hun eerste maatschappelijke verslag, gebaseerd op de GRI-richtlijnen. Daarmee is het een solide verslag geworden dat de vergelijking met menig maatschappelijk verslag van een multinational goed kan doorstaan. Bij het maken van het verslag heeft OBT veel punten ontdekt die leiden tot optimalisering van hun bedrijfsprocessen en dus besparingen. Dat is meteen al de eerste winst van een stuk bewustwording dat dit verslag intern teweeg heeft gebracht.

Het verslag is gedrukt op ‘stonepaper’, dit is papier gemaakt van gemalen steen. Een opvallende innovatie. Dat is zeer milieuvriendelijk en volledig afbreekbaar en daarom nog beter dan FSC. Zo werd dit verslag een bijzonder visitekaartje dat veel positieve publiciteit heeft opgeleverd. De tijd en kosten die met het verslag gepaard gingen zijn de moeite meer dan waard geweest.

U vindt het jaarverslag hier: www.obt.eu

Philips: themaprijs ketenbeheer 2010
Het thema waar het panel van deskundigen in 2010 extra op lette, is ketenbeheer. Het bedrijf dat op dit gebied het beste uit de bus kwam is Philips. Het verslag van Philips bevat zeer uitgebreide informatie over ketenbeheer. Niet alleen de samenwerking van Philips met toeleveranciers wordt helder beschreven, maar ook de acties die Philips zelf onderneemt.

Het bedrijf krijgt hiervoor bredere erkenning. Onlangs heeft Philips voor de derde maal de VBDO ketenbeheer award ontvangen. Deze themaprijs is een bevestiging van een opvallende prestatie.

U vindt het jaarverslag hier: www.annualreport2009.philips.com

Heineken: meest communicatieve jaarverslag 2010
Informatie is heel gemakkelijk te verkrijgen door focus op de kernthema's van Heineken via afzonderlijke buttons, de introductie van infographics om de boodschap te verhelderen, en de mogelijkheid om informatie als geheel of in delen te downloaden. Verder snijdt Heineken onderwerpen aan die materieel zijn in de ogen van hun ‘key stakeholders’. Ze gaan in op het proces van de dialoog en zijn helder over de uitkomsten daarvan.

Verder gebruikt Heineken trendanalyse om voor hun belangrijke kernthema´s te identificeren zoals bijvoorbeeld alcoholmisbruik en waterschaarste. Heineken schuwt het noemen van uitdagingen niet en durft hierin kwetsbaarheid te tonen. Daardoor is er een grote mate van neutraliteit en daarmee geloofwaardigheid van het verslag.

U vindt het jaarverslag hier:

http://jaarverslag.info/annualreports/heineken/$File/HEINEKEN_Jaarverslag_2009_NL.pdf

http://www.sustainabilityreport.heineken.com/downloads/Sustainability_Report09.pdf

TNT: meest innovatieve jaarverslag 2010
Het maatschappelijk jaarverslag van TNT viel op door de introductie van infographics en door integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het jaarverslag op de website. Ook de mogelijkheid die de website biedt een ‘eigen’ verslag samen te stellen is opvallend. Dat ‘eigen verslag’ slaat op de mogelijkheid die de website van TNT biedt om die onderwerpen aan te klikken die de betreffende lezer interessant vindt. De aangeklikte onderwerpen worden vervolgens automatisch samengevoegd, zodat op het scherm een verslag verschijnt dat is toegespitst op de belangstelling van de lezer. Dit verslag kan vervolgens ook als zodanig worden gedownload. De lezer bepaalt dus zelf wat hij/zij te lezen krijgt en hoeft zich niet door onderwerpen of pagina’s heen te werken die hem/haar niet interesseren en/of voor hem/haar niet van belang zijn.

U vindt het jaarverslag hier: http://group.tnt.com/annualreports/annualreport09/index.html

Sectorwinnaars 2010
De volgende bedrijven zijn sectorwinnaar geworden: 

 • Rabobank in de sector ‘Banken en verzekeraars’;
 • BAM in de sector ‘Bouw en maritiem’;
 • Philips in de sector ‘Consumentenproducten’;
 • DHV in de sector ‘Dienstverlening’;
 • Nuon in de sector ‘Energie, olie en gas’;
 • Koninklijke Ahrend in de sector ‘Handelsmaatschappij’;
 • DSM in de sector ‘Industriële goederen’;
 • Reed Elsevier in de sector ‘Media’;
 • Q-Park in de sector ‘Overig’;
 • Corio in de sector ‘Retail’;
 • KPN in de sector ‘Technologie’;
 • TNT in de sector ‘Transport’;
 • Universiteit Utrecht in de sector ‘Universiteiten’;
 • Unilever in de sector ‘Voedsel en drank’.