Transparantiebenchmark

Nieuws

Koplopers Transparantiebenchmark pakken handschoen op: materialiteit gezamenlijk issue

maa, 2014-11-24

Binnen drie tot vijf jaar zullen de internationale richtlijnen over integrale verslaglegging overal de standaard zijn, verwacht Peter Bakker. De voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) leidde een discussie over transparantie in op een bijeenkomst met de top-20 uit de Transparantiebenchmark. Nu al heeft 74% van de grote bedrijven de GRI-richtlijnen geaccepteerd, zegt Bakker. Maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, maken integrale verslaglegging noodzakelijk voor iedereen. Stakeholders willen bovendien steeds meer weten. Grote uitdaging blijft materialiteit: inzichtelijk rapporteren over de zaken die er echt toe doen. “Er zijn jaarverslagen van 14 tot meer dan 800 pagina’s. Die dikke rapporten vertellen heel veel, maar soms niet wat je zou willen of moeten weten.”

Op uitnodiging van moderator Jan Peter Balkenende (EY) start Peter Bakker de discussie over ‘Transparantie in goede én slechte tijden’ met een betoog over het belang van transparantie. Bakker stelt, dat de wereld zich beweegt naar radical transparency. Dat leidt hij af uit een aantal bewegingen.

Allereerst verandert het vrijwillige karakter van de niet-financiële rapportage. Daar komen steeds meer standaarden voor. Inmiddels heeft bijvoorbeeld 74% de GRI-richtlijnen geaccepteerd. Over drie tot vijf jaar zal Integrated Reporting de standaard zijn, waardoor bedrijven onderling veel beter vergelijkbaar zullen worden.

Urgentie
Ten tweede worden de maatschappelijke thema's steeds urgenter. In de aanloop naar de Klimaattop in 2016 zullen we steeds meer horen over de klimaatverandering. Carbon pricing gaat er zeker komen, waardoor de eisen ten aanzien van het meten van CO2-uitstoot worden aangescherpt. Uiteindelijk zal blijken dat groene investeringen niet hoger te hoeven te zijn, omdat je daardoor een business case gaat krijgen. Deze ontwikkelingen maken integrale rapportage verplicht voor iedereen.

Facebook
Een derde ontwikkeling is dat consumenten steeds meer willen weten. Vertrouwen komt nog steeds te voet maar vertrekt tegenwoordig per Facebook. Bedrijven zijn genoodzaakt damage control  te vervangen door transparancy. Consumenten willen weten wat de sociale en ecologische impact is van merken. Er ontstaan nieuwe relaties tussen merken en consumenten. Jaarlijks presenteert Richard Edelman op het World Economic Forum in Davos de Trust Barometer. Daaruit blijkt dat het vertrouwen in de overheid en het bedrijfsleven elk jaar daalt. Het enige antwoord daarop is radical transparency.

Materieel
Grote uitdaging is: hoe bepaal je de materialiteit van niet-financiële informatie? [1] Sommige jaarverslagen vertellen heel veel, maar niet wat echt relevant is. NS heeft als eerste in Nederland in navolging van Puma de ecologische en sociale impact van haar activiteiten inzichtelijk gemaakt. Dat voorbeeld verdient navolging. Bakker daagt de koplopers uit om dit thema het komend jaar bespreekbaar te maken en op dat punt stappen te zetten.

Plussen
Een aantal koplopers haakt in op Bakkers pleidooi voor radical transparancy. KPN: "Wij merken dat onze goede score in de CO2-index een aanbeveling is om zaken met ons te doen". NS: "Sinds kort kunnen onze klanten via een app zien hoe hoog de verwachte drukte is in de trein. Op basis van hun feedback worden die prognoses steeds beter en kunnen wij onze processen verbeteren: bijvoorbeeld op een bepaald traject langere treinen inzetten". DSM: "Openheid over duurzaamheidsbeleid verbetert je positie op de arbeidsmarkt". AkzoNobel: "Het is belangrijk om over de hele waardeketen na te denken. Wij hebben een efficiënt platform ontwikkeld, waarbij alle onderdelen van de supply chain elkaar kunnen raten".

Minnen
De koplopers zijn unaniem van mening dat het van belang is om continu in gesprek te zijn met je stakeholders. Zij moeten van jóu horen wat er aan de hand is en niet uit de krant. Alleen communiceren rondom incidenten werkt niet. Het gaat erom continu open te zijn, waar je voor staat. Als bedrijf kun je krediet opbouwen door veel te communiceren via social media. Een stakeholderdialoog via social media kan echter ook al snel ongenuanceerd worden en daardoor niet constructief. Sommige grote bedrijven hebben te maken met honderdduizenden mentions per dag, waarvan een deel van een bedenkelijk niveau. Je hoeft niet op alles te reageren. Vuistregel is snel te melden dat er iets mis is en wat je gaat doen. Als je eerst gaat uitzoeken wat er aan de hand is, gaan mensen hun eigen verhaal maken.

Openheid
Is een jaarverslag nog wel van deze tijd? Of gaan we toe naar een meer ongoing rapportage? Dat laatste is zeker het geval, vinden de koplopers, maar een jaarlijks meetpunt is zeker zinvol. Al was het alleen maar om de onderlinge competitie aan te jagen om het met zijn allen steeds beter te doen. Bakker constateert dat de openheid waarmee de top-20 over zijn uitdagingen spreekt, bijzonder is. Hij daagt de koplopers uit om het komend jaar samen te werken rond het thema ‘materialiteit’. Moderator Balkenende pakt namens de aanwezigen de handschoen op.

 

[1] Informatie wordt als materieel gezien als het weglaten of onjuist opnemen daarvan de beslissingen die gebruikers op basis van het jaarverslag nemen zou kunnen beinvloeden.