Transparantiebenchmark

Nieuws

De voorlopige scores zijn vastgesteld

din, 2014-07-22

U kunt uw voorlopige score zoals vastgesteld door de uitvoerder van de Transparantiebenchmark inzien via de e-tool: www.sa-tb.nl. Gebruik hiervoor dezelfde inlogcodes als voor het invullen van het self-assessment. Mocht u deze inloggegevens niet (meer) hebben, mail dan naar: helpdesk.transparantiebenchmark@nl.ey.com

Mogelijkheid voor commentaar
Wanneer u het op onderdelen niet eens bent met de vastgestelde score, dan kunt u hierop commentaar leveren via de e-tool. U heeft van 22 juli t/m 31 augustus de mogelijkheid om uw commentaar kenbaar te maken. De uitvoerder behandelt uw commentaar en reageert hierop. Na de commentaarronde wordt uw eventueel herziene score definitief vastgesteld. U wordt hiervan op 16 september op de hoogte gesteld en kunt deze definitieve score inzien in de e-tool

Lagere scores
De eerste fase van het beoordelingsproces is afgerond. We zien duidelijk de invloed van de nieuwe criteria. Zoals verwacht scoren de bedrijven over de hele linie gemiddeld lager, omdat de lat hoger gelegd is. In 2013 was de gemiddelde score 104 punten (nulscores niet meegerekend). Het gemiddelde op basis van de huidige voorlopige scores is 95 punten.

Ook is gebleken dat sommige bedrijven nog moeten wennen aan de interpretatie van de nieuwe criteria. Na de beoordeling van de self-assessments blijkt dat er gemiddeld 22 punten van de score zijn afgetrokken. Bijvoorbeeld: een organisatie die zelf op een score uitkwam van 165 punten komt na beoordeling gemiddeld uit op een score van 143 punten.

Uiteraard zeggen deze cijfers niets over de uiteindelijke positie op de ranglijst.

Wees specifiek in de commentaarronde
In het beoordelingsproces zijn álle self-assessments gecontroleerd door de beoordelaars. Voor iedere vraag is gekeken of de bijgevoegde onderbouwing inderdaad de informatie bevatte die nodig is om aan het desbetreffende criterium te voldoen. Soms waren de verwijzingen naar de benodigde informatie zeer specifiek. In andere gevallen waren de verwijzingen minder duidelijk. Over het algemeen geldt dat naar hoe meer pagina’s wordt verwezen, hoe minder eenduidig is vast te stellen of de verwijzing inderdaad volstaat voor het desbetreffende criterium.

Soms hebben organisaties verkeerde verwijzingen opgenomen. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar pagina’s waar de gevraagde informatie niet door beoordelaars te herleiden is. Als een beoordelaar de informatie op andere pagina’s wel is tegengekomen, zijn de punten alsnog toegekend. Als de beoordelaar deze informatie niet elders in de onderbouwing is tegengekomen, is het desbetreffende onderdeel afgekeurd.

In de commentaarronde is het daarom van belang zo specifiek mogelijk te verwijzen. Controleer of u naar de juiste pagina’s hebt verwezen. Kijk ook kritisch naar het aantal pagina’s en probeer zo mogelijk naar specifieke zinnen, kaders, etc. te verwijzen.

Voor bedrijven die geen self-assessment hebben ingevuld is hun score, zoals ook in voorgaande jaren het geval was, bepaald op basis van publiek beschikbare periodieke informatie. Deze bedrijven kunnen ook meedoen met de commentaarronde. Ook hier geldt, hoe specifieker de onderbouwing, hoe beter.

Contact & meer informatie
Heeft u nog vragen over de Transparantiebenchmark 2014? Of wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Raadpleeg de website www.transparantiebenchmark.nl of volg ons via twitter.com/tb_kristal.

  • Meer weten over proces & planning van de TB 2014? Hier vindt u alle informatie.
  • Heeft u technische of inhoudelijke vragen met betrekking tot de e-tool? Neem dan contact op met de EY-helpdesk via helpdesk.transparantiebenchmark@nl.ey.com of 088-4071000.
  • Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met het Ministerie van Economische Zaken: Margo Stam, 070 3796360 of transparantiebenchmark@minez.nl