Transparantiebenchmark

Nieuws

Datum Kristaluitreiking bekend

din, 2015-03-17
Uit de resultaten van de Transparantiebenchmark volgt een Kristalwinnaar. De Kristalprijs wordt uitgereikt aan die onderneming waarvan het maatschappelijk jaarverslag als hoogste is geëindigd. Dit jaar vindt de uitreiking plaats op donderdag 19 november.

NS won vorig jaar De Kristal. NS bracht onder andere in kaart wat de maatschappelijke kosten zijn van geluidshinder door treinverkeer. Minister Kamp van Economische Zaken complimenteerde de winnaar: "NS toont lef door eerlijk en transparant te zijn over de neveneffecten van haar activiteiten. Door deze effecten in haar jaarverslag weer te geven, ontstaat een realistischer beeld van winst en verlies. Zo kan iedereen zien in welk mate het bedrijf daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt."